Standarder för Magic Box hemsidor v0.1b

Tobias Ander, Anders Lindahl1 HTML-kod

Den HTML som används på Magic Box hemsidor skall vara kompatibel med W3cs rekommendationer för HTML 3.2. Man bör också sträva efter att sidorna ska se bra ut i de flesta webbläsare.

1.1 SSI

Sidorna utnyttjar SSI (Server Side Includes). Varje sida bör utformas med hjälp av mall.shtml, som innehåller alla include-satser och variabler.

Det är viktigt att sidorna har filändelsen .shtml, annars vet inte servern att den skall tolka sidan med SSI.

1.2 Validering

När din sida är klar skall den valideras, dvs din html-kod skall kontrolleras. Detta gör du genom att klicka på knappen längst ned i vänstra hörnet.

1.3 Länkar

Där man hänvisar till externa sidor och epost-adresser så bör man skriva ut hela adressen i webbläsaren. Detta gör utskrifter av sidan mer användbara. Om ett namn eller en länk nämns ofta så räcker det givetvis med att ange adressen en gång, och man kan också lägga dem alla sist i dokumentet.

1.4 Minsta möjliga sida

Minsta möjliga Magicbox-sida innehåller följande:

<!--#set var="author" value="Anders Lindahl"-->
<!--#set var="email" value="a.lindahl@telia.com"-->
<!--#set var="url" value="http://w1.223.telia.com/~u22303327"-->
<!--#set var="title" value="Mallsida"-->

<!--#include file="header.shtml"-->

Här skriver du din html.

<!--#include file="footer.shtml"-->

2 Grafik

2.1 Färger

Följande färger används generellt på Magic Box hemsidor (R G B):

Ljus bakgrund: FF CE 00
Mörk bakgrund: FF 98 00
Brödtext : 63 31 00

2.2 Bilder

All grafik bör optimeras storleksmässigt. Enklare ikoner och symboler bör vara 4bit (16 färger) GIF. Förutom i uppenbara GIF-fall (streckfigurer) bör man prova JPG med olika komprimering.

För varje bild skall dessutom WIDTH, HEIGHT och ALT vara angivet.

2.2.1 Knappraden till vänster

Knappraden till vänster innehåller en bild per länk. Varje bild är 64 x 15 pixel. Lättaste sättet att skapa en ny knapp är att kopiera en gammal, radera texten och skriva en ny. Texten på de existerande är skriven med Arial 14 punkter, 10% teckenavstånd och antialias. Vilka bilder som skall synas här och vart de ska länka definieras i header.shtml.

2.2.2 Filnamn

Bildernas namn ska vara med formen [html-fil] _ [unikt namn].[Typ]. Det vill säga, en GIF-bild som föreställer en sol och finns på sidan universum.html skulle alltså heta:

universum_sol.gif

Knapp-bilderna följer inte denna konvention. De heter istället knapp_[unikt namn].gif.